preša za valjak TOB HP300

Hot Roller Press mašina za baterije TOB JS 100L

Ručna preša TOB SG 100L

Mašina za ručno presovanje toplote za kalandu rolne elektrode

Stroj za prešanje topline TOB-JS-100L

Baterija Elektroda Valjkasta preša TOB DR H150 200

TOB YP 180 Hydraulic Press Machine

Hidraulična mašina za presovanje praha TOB-PPT-10T

Neprekidni kompaktni kompresor sa elektrodama