Hidraulični zaptivač za cilindarske ćelije TOB CF650


Baterija za brtvljenje Baterijska mašina TOB JZ200 YF

Mašina za vakuumsko zatvaranje za laboratorijsku bateriju TOB YF200

Baterija za brtvljenje topline za gornje brtvljenje

Baterija topline za brtvljenje TOB YF350 S

Vakuumska vakuumska mašina za zaptivanje TOB YF200