Baterija i stroj za sortiranje

Automatska mašina za sortiranje baterija TOB FX 05