Uloga čvrstog interfejsa elektrolita

- Sep 25, 2018-

SEI film, puno ime je " Solid electrolyte interface ". To je sredstvo, to je pasivni film sa čvrstim elektrolitskim svojstvima. SIE je izvrsni provodnik Li +, koji može prenijeti litijum-jon u površinu grafita i deinfalirati litijum. Istovremeno, to je također dobar elektronski izolator koji može efikasno smanjiti verovatnoću unutrašnjeg kratkog spoja i poboljšati samopražnjenje.

Što je još važnije, može se efikasno sprečiti ko-ugradnja solventnih molekula i izbjeći uništenje elektrodnih materijala uzrokovanih ko-ugradnjom molekula rastvarača, što znatno poboljšava performanse ciklusa i vijek trajanja elektrode.

Solid Electrolyte Interface Film.png


Međutim, SEI troši neke litijumove jone tokom procesa formiranja, što povećava ireverzibilni kapacitet prvog naelektrisanja i pražnjenja i smanjuje efikasnost punjenja i pražnjenja materijala elektroda. U procesu cirkulacije, povećanje sei, potrošnja elektrolita dovestiće do ubrzanog slabljenja kapaciteta.

Film SEI povećava transportnu impedanciju litijum jona na interfejsu i smanjuje kinetiku sistema.

TOB NEW ENERGY LIMITED pružajte sve litijum-jonske akumulatore i materijale, ukoliko ste zainteresovani za to, molimo vas da slobodno kontaktirate sa TOB-om.

Kontakt (Inženjer i prodaja): Gospođica Ailsa

E-mail: tob.ailsa@tobmachine.com

Skype: tob.ailsa@tobmachine.com