Solid State Battery, Neodoljiv Trend

- Jun 19, 2019-

Stabilne baterije su jedno od najaktivnijih polja istraživanja u sekundarnim baterijama. četiri nacionalna seminara o čvrstoj bateriji održani su u Kini od 2015. godine, koji su dobili veoma dobre rezultate.Na osnovu toga, to će biti od 16. do 18. avgusta 2019. godine u Zhejiang, Ningbo 2019., 5. nacionalni seminar o čvrstim baterijama.


Mi, nova energetska kompanija TOB , već dugi niz godina proučavamo čvrste akumulatore i ovladali smo iskusnom tehnologijom.

solid state battery

Ako imate intersting u čvrstom stanju baterije, slobodno kontaktirajte sa mnom.


Kontakt (inženjer i prodaja): Kevin

Whatsapp: +86 13348386930

Email: tob.kevin@tobmachine.com

Skype: tob.kevin@tobmachine.com

Wechat: +86 13348386930