Oprema opreme za superkapacitet laboratorija otpremljena u Indiju

- Nov 08, 2019-

Superkapacitor je nova vrsta komponenti koja skladišti energiju kroz dvoslojno sučelje formirano između elektrode i elektrolita.

Sve je više kupaca u polju superkapaciteta. oni odabiru TOB za pružanje opreme za laboratoriju i proizvodnju opreme za superkapacitore.

Danas u Indiju šaljemo stroj za navijanje superkapacitora, aparat za zavarivanje superkapacitora, stroj za bušenje rupa superkapacitora, stroj za ručno zakivanje superkapacitora u Indiju.


supercapacitor equipment


Kontakt (inženjer i prodaja): gospođica Ailsa

Email: tob.ailsa@tobmachine.com

Skype: tob.ailsa@tobmachine.com

Wechat: tobailsa