Vrh baterije, Vrh najbolje! TOB Istorija i prekretnica :


2005

Osnivač g. Zhengyao Huang Diplomirao je iz stručnjaka iz oblasti metalurgije na tehnologiji srednjeg juga i radio kao dizajner baterija u fabrici akumulatora Wisewod

2006-2009

G. Zhengyao Huang je radio kao KTO u Wisewod-u.

2009-2012

G. Zhengyao Huang i njegov tim su osnovali svoju fabriku baterija u provinciji Šandong.

2012

Osnovana je TOB akumulatorska laboratorija za proizvodnju opreme i uglavnom proširuje međunarodno poslovanje.

2013

1 TOB je finansirala 8 akumulatorske laboratorijske linije iz SAD-a i Kanade.

2 Investirajte fabriku opreme za proizvodnju baterija.

2014

TOB Saradnja sa Indijskim IIT univerzitetom u istraživanju laboratorijskih linija i dizajna baterija, Saradnja sa IITB, IITD, IITH i drugim univerzitetima.

2015

TOB je sarađivao sa kompanijom Apple, SKC, Samsung kao dobavljačem opreme i materijala.

 

2016

1 TOB je osnovao prvu proizvodnu liniju Super kondenzatora u Rusiji.

2 Investirajte fabriku baterijske opreme u Shenzhen. I pomozite klijentu da se sakuplja baterija u Iranu i Izraelu.

3 Za svaku laboratorijsku opremu provjerite CE certifikat, Za provjeru kompanije provjerite ISO sertifikat.

2017

TOB je sarađivao i dobio drugu proizvodnu liniju super kondenzatora iz Rusije